Вашето Хладилно и Логистично решение.

Хладилна база "Лега", най-големият хладилен склад в Северо-Източна България е готов да приеме Вашите продукти и да поеме Вашата логистика.

За нас

 Стремежът на екипа на Хладилна база "ЛЕГА" е да се превърнем във Вашият надежден, стабилен и лоялен бизнес партньор в областта на складирането под температурен режим и логистиката. Ние сме и ще бъдем базата на Клиента, като предоставяме качествено обсужване, съпроводено с индивидуални решения на конкурентни цени. Хладилно-складова база "Лега" е лицензиран обект от Българска Агенция по Безопастност на Храните, за съхранение и търговия на едро с продукти от животински и неживотински произход, за които се изискват условия за съхранение с контролирана температура.

РЕГИСТРАЦИОНЕН НОМЕР: BG0303011EO

Складиране под температурен режим

 Хладилна-складова база "ЛЕГА" разполага с пет отделни камери, всяка една с индивидуално управление за температурен режим от -25 до +5 градуса. Общият капацитет е 3500 палето-места, разположени на 1500кв. метра площ. 

 Освен петте хладилни камери, базата разполага с 150кв. метра склад без контролирана температура, подходящ за всякакъв вид стока, позволяващ съхранение на повече от 300 палето-места.

Светкавична логистика

 Базата разполага с четири хидравлични и две статични рампи, позволяващи паралелното товарене и разтоварване на четири товарни автомобила с капацитет до 25 тона. 

Качество на услугата

 На база дългогодишния ни опит, ние внедрихме и поддържаме индивидуално изградена НАССР система за управлнение на безопастността на храните и анализ на опастносите и критичните контролни точки. Завишеният стандарт за контрол и проследяемост на пристигащите пратки гарантира произхода им, независимо от това дали са внос от трети срани за Европейски Съюз или обратно. 

Кои са нашите предимства?

 • 6 броя рампи за бързи товаро-разтоварни операции
 • Голям охладен коридор, достатъчен за 100 палетни места, с контролирана температура до 10 градуса, може да се ползва като буферна зона за бързи товаро-разтоварни действия
 • 5 броя камери с възможност за контролирана температура, от -20С° до 10 С° градуса
 • 2 електрокара и 5 броя палетни колички
 • Широко дворно място, за лесно маневриране на тежкотоварни камиони
 • Два големи портала, за по-удобно влизане и излизане от двора на базата
 • Денонощно видеонаблюдение и жива охрана
 • Автомобилна везна, за измерване на товар и тара
 • Ключова позиция до главен път, на 4км от Варна и между три от най-големите пристанища в района
 • Два броя везни в склада, измерващи от най-малкия кашон до най-големия палет
 • Обучен екип, способен да реагира внезапно и акуратно с поставените му задачи
 • Вградена НАССР система, гарантираща чистотата на складовите площи
 • Възможност за свързване на хладилните превозни средства към ел. инсталацията на базата с цел съхранение на стоката и поддържане на температурата

 Предлагаме извършване на транспортни услуги на наши клиенти по заявки.

Галерия

 Разгледайте Хладилна Складова База "Лега". 

GPS координати

43.2170187, 27.820771565382